nyheter

Alle inkludert!

Tirsdag 30. januar lanserte regjerningen handingsplan for like muligheter for å delta i kultur-, idretts og fritidsaktiviteter.

Les mer »

Tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. For å søke på tilskuddsordningene, går du videre til tilskuddsforvalternes egne nettsteder.

Les mer »

Ungfritid.no

Vi oppfordrer alle til å registrere sin organisasjon og sine aktiviteter på Ungfritid.no.
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år.

Les mer »

Nytt styre i VIKENBUR

Årmøte i VIKENBUR ble avholdt tirsdag 25. april. Claus Tornsberg fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus ble gjenvalgt som styreleder for perioden 2023-2024.

Les mer »

Medlemspost

Nyhetsbrevet fra VIKENBUR er nå erstattet med medlemspost. All viktig informasjon blir fra nå av sendt i egne e-post kalt medlemspost.

Les mer »

Vi feirer oss selv!

Tradisjonen tro arrangerte vi årskonferanse i samarbeid med de andre regionale organisasjonene for frivillighet og Viken Fylkeskommune. Siden det er frivillighetens år syntes vi ikke det var nok med kun en vanlig konferanse, men festkonferanse!

Les mer »
Rull til toppen