Varsel om årsmøte

Årsmøte i Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) avholdes tirsdag 27. april 2021 kl. 18.00. Møtet holdes digitalt.

Saker som ønskes behandlet må være VIKENBUR i hende senest åtte uker før årsmøtet, dvs. torsdag 2. mars. Innkalling og sakspapirer sendes medlemsorganisasjonene senest fire uker før årsmøtet. Disse papirene må dere selv videresende til deres årsmøtedelegat.

I VIKENBUR er alltid leder og revisor på valg for 1 år av gangen. 2 styremedlemmer og varamedlemmer er på valg for 2 år. Alle tre plassene i valgkomitéen er på valg. Disse velges for et, to og tre år. Forslag til kandidater kan sendes til kari@vikenbur.no så raskt som mulig. Det er fint om dere også kan gi en liten beskrivelse av de dere nominerer, både bakgrunn og organisasjonserfaring, og hvorfor dere mener vedkommende bør velges inn i VIKENBUR-styret.

 

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen