PANDEFRI

Vi skal feire at pandemien er over. Vi skal få tilbake de som sluttet, og vi skal bli enda flere. Pandefri er frivilligheten i Vikens gjenåpningsfest. Det skal vi feire ut hele 2021.

Søk pandefri-støtte
I forbindelse med at vi nå tar tilbake hverdagen og skal feire frivilligheten, deler vi ut 1 000 000 kroner sammen med Viken fylkeskommune og
Aktive lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er Viken idrettskrets’ betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv, Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd eller Viken barne- og ungdomsråd.

Hva kan man søke støtte til?
Man kan søke støtte til arrangementer, markedsføring, utstyr eller hva enn man måtte trenge i forbindelse med gjenåpningen. Det oppfordres særlig til å innlede et samarbeid med skolen og på tvers av frivillige organisasjoner. Tiltak som kan videreføres inn i 2022 (Frivillighetens år) vil bli prioritert.

Hvor mye kan man søke om?
Man kan maksimalt søke om kroner 30 000.

Les mer på pandefri.no

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen