Velkommen til årsmøte

Årsmøte i Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) avholdes onsdag 20. april 2022 kl. 18.00. Møtet holdes digitalt. Saker til årsmøtet må være VIKENBUR i hende senest seks uker før årsmøtet.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen