Frivilligheten ønsker flyktningene velkomne

De frivillige lag og foreningene i Viken har i løpet av kort tid samlet seg og organisert et mottaksapparat for å velkomne flyktningene fra Ukraina. Nær 150 lag og foreninger i 38 kommuner i Viken ønsker å skape aktivitet.

Det er forventet at omtrent 6 000 flyktninger skal komme til Viken. De kommer først til noen av de 15 flytningmottakene som er etablert i Viken. At det kommer så mange flyktninger samtidig innebærer at mange må gjøre en ekstraordinær innsats og stille opp med de kan.

Fylkesråden for kultur og mangfold Tonje Kristensen, har tidligere uttalt at fylkeskommunen skal stille opp for flyktningene som kommer.

–Viken fylkeskommune stiller opp når hendelser som denne inntreffer. Vi både plikter og ønsker å bidra, fortalte Tonje Kristensen i pressemelding fra fylkeskommunen.

Flyktningene trenger også tilgang til forskjellige aktiviteter. Her har de frivillige organisasjonene i Viken på rekordtid etablert et felles nettverk med informasjon om hvor og hva de kan finne lag og foreninger som er villige til å inkludere de i sine aktiviteter.  

Fra frivillighetskonferanse til felles flyktningsnettside

De frivillige organisasjonene i Viken har lenge samarbeidet med hverandre. Det har resultert i en frivillighetskonferanse. Nå tar en samarbeidet et skritt lengre. 

-Vi har lenge samarbeidet om en frivillighetskonferanse, og vi har felles svar på høringer til fylkeskommunen. Nå bruker vi vårt nettverk og felles kompetanse til å samle hele frivilligheten for innsats overfor flyktningene fra Ukraina. Jeg synes det er spennende å jobbe slik, og vi kommer til å videreutvikle siden hele tiden med flere verktøy og tips til våre lag og foreninger, sier Jon G. Olsen fra Musikkrådene i Viken. 

På svært kort tid har paraplyorganisasjonene etablert en nettside som inneholder god informasjon og forskjellige verktøy som hjelper frivillige lag og organisasjoner til å bedre forstå hva en flyktning har av opplevelser, og hvordan en kan forholde seg til det. Nettsiden har også samlet alle de nær 150 lag og foreninger som sier seg villige til å bidra i sitt lokalsamfunn gjennom å inkludere flytningene i sine aktiviteter. Og det vil bli flere. 

-Vi i Forum for natur og friluftsliv er et nettverk av flere selvstendige organisasjoner, så det tar litt tid før vi får ut og tilbake informasjon. Men vi vet at det er mange friluftsorganisasjoner som allerede jobber med å inkludere flyktninger, og nå naturligvis også ønsker å inkludere flyktningene for Ukraina, sier Kaja Høgås fra FNF. 

Berømmer fylkeskommunen for å være fremoverlent

Det var med hjelp fra Viken fylkeskommune de frivillige paraplyorganisasjonene som organiserer musikk, teater, friluftsliv, idrett og all annen barne- og ungdomsvirksomhet kom sammen i prosjektet Pandefri, som skulle kick-starte frivilligheten etter pandemien. Nå bruker en det samarbeidet for å møte flyktningkrisen. 

-Jeg er ikke overrasket over hvor kjapt lag og foreninger responderer. Frivilligheten er godt organisert, og det er det vi tjener på nå. Det er også viktig å si at vi neppe hadde tenkt på å være så samlet hvis det ikke hadde vært for fylkeskommunen. En kan si at de vise oss veien, sier Johan Conradson fra Viken idrettskrets. 

Klikk her for å komme til den nye nettsiden. 

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen