45 millioner i ekstraordinære midler til integrering av flyktninger fra Ukraina

Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser nå ut til sammen 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til inkluderende aktiviteter og språktrening. Søknadsfrist er 20. mai.

Et stort antall flyktninger fra Ukraina er i ferd med å bli bosatt i norske kommuner. For å understøtte det positive engasjementet til sivilsamfunnet og frivilligheten, foreslår regjeringen å bevilge ekstraordinære midler til organisasjoner som ønsker å gjøre en innsats.

Midlene skal brukes til nasjonale og lokale tiltak og aktiviteter som fremmer integrering. Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i asylmottak og nylig bosatte innbyggere i kommuner.

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter. Målet er å skape tillit og tilhørighet til lokalsamfunnet og motvirke utenforskap i den tiden flyktningene er i Norge.

Les mer om ordningen her.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen