VI feirer oss selv!

Tradisjonen tro arrangerte vi årskonferanse i samarbeid med de andre regionale organisasjonene for frivillighet og Viken Fylkeskommune. Siden det er frivillighetens år syntes vi ikke det var nok med kun en vanlig konferanse, men festkonferanse!

29. september samlet nærmere 80 deltagere seg i Stjernesalen på Lillestrøm Kultursenter. I tillegg til de kunnskapsbaserte innslagene og foredragene var det i år et rikere og bredere kulturelt program. Vi var samtidig penere i tøyet og kunne spise godt fra et rikholdig tapasbord. Til kaffen var det selvfølgelig marsipankake.
 
Verden rundt oss er for tiden preget av alt annet enn fest og moro. Det er faktiske kamper på liv og død som i stor grad preger nyhetsbildet.
 
Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, minnet oss på dette i sin velkomsttale, men la også til de frivillige organisasjonenes store betydning for den Norske samfunnsstruktur, og trakk frem de tiltakene for Ukrainske flyktninger frivilligheten har stått for.
 
Den nye storkommunen på Romerike har i sine strategier erkjent viktigheten av å understøtte frivilligheten da den løser enkelte oppgaver bedre enn det offentlige klarer selv. Denne erkjennelsen ble også gjentatt i Rune Winums gjennomgang av Viken fylkeskommunes Temastrategi for frivillighet, og satt i historisk kontekst i Håkon Wergeland Lorentzens foredrag. Frivillighetens framtid: Hva er det vi kjemper for når vi kjemper for frivillig sektor?
 

Øystein Pettersen holdt et engasjerende og tydelig foredrag om viktigheten om å bry seg om sine omgivelser i den tiden man har blitt tildelt her på kloden. Med utgangspunkt i egne erfaringer, gode og vonde, ble salen både utfordret og inspirert. Han trakk frem viktigheten av å ikke grave seg ned i komforsonen og la seg distrahere, men fortsette å jobbe for de verdiene vi verdsetter ved å tilrettelegge for frivillig arbeid.

Kveldens avslutningshilsen kom fra Stortingspresident Masud Gharahkhani. Som Drammenser snakket han om sine personlige erfaringer med frivilligheten i sin oppvekst. Hvordan det sosiale limet i fotballklubben var en vesentlig del av det som gjorde det trygt å vokse opp. Han reflekterte videre om hvordan disse strukturene fortsatt er helt avgjørende for familien gjennom et langt livsløp, og at dette er særdeles viktig å heine om, og feire!

Frivilligheten er selvfølgelig, men den kommer ikke av seg selv.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen