Velkommen til årsmøte

Årsmøte i Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) avholdes tirsdag 25. april 2023 kl. 18.00. Møtet holdes digitalt. Innkalling, saksliste og øvrige sakspapirer finner dere ved å trykke på lenkene i sakslista.

Sak 1    Åpning

Sak 2    Valg av møteleder

Sak 3    Forretningsorden

Sak 4    Valg av referent

Sak 5    Valg av to til å skrive under protokollen sammen med referent

Sak 6    Valg av tellekorps

Sak 7    Godkjenning av innkalling

Sak 8    Godkjenning av saksliste

Sak 9    Årsmelding 2022-2023

Sak 10   Regnskap 2021          (Revisjonsberetning)

Sak 11    Budsjett 2023

Sak 12   Arbeidsplan 2023-2024

Sak 13   Valg (valgkomiteens innstilling)

Sak 14   Opptak av nye medlemmer

 

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen