Medlemspost

Nyhetsbrevet fra VIKENBUR er nå erstattet med medlemspost. All viktig informasjon blir fra nå av sendt i egne e-post kalt medlemspost.