Regjeringens handlingsplan for deltagelse - innspillsmøter

Neste innspillsmøte for handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter er 21. november. Frist for skriftlige innspill er 20. desember. 

Les mer og meld deg på her innen 17. november.

Foreløpig program for 21. november:

 • Velkommen og ambisjoner
  for handlingsplanen v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
 • Hva vet vi om barrierer
  for inkludering i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter og
  kunnskapshull?
  Institutt for samfunnsforskning formidler fra arbeidet med en
  kunnskapsoppsummering om barn og unges fritidsaktiviteter – kultur, idrett
  og friluftsliv.
 • Inspirasjon fra
  samarbeid på tvers knyttet til inkluderende fritidsaktiviteter
 • Innspill i digitale
  grupperom:
  1) Hvem trenger å samarbeide for å inkludere enda flere barn og ungdom
  innen kultur-, idrett- og eller friluftslivsaktiviteter i lokalsamfunnene?

2) Og hva skal til for at dere finner sammen?

 • Deling i plenum.
 • Oppsummering v/statssekretær Erlend Hanstveit.
 
Share on facebook
Share on email
Rull til toppen