Veileder for økt deltagelse i frivilligheten

Frivillighet Norge har med støtte fra Helsedirektoratet utviklet en digital veileder for økt deltagelse i frivilligheten.