Veileder for økt deltagelse i frivilligheten

Deltagelse i frivilligheten er viktig for å forebygge ensomhet og sosial ulikhet. Det gjelder uansett om du er med som deltaker, medlem og/eller frivillig. Derfor er det viktig at frivilligheten når ut og inkluderer alle, og jobber med barrierene for deltagelse, mangfold og inkludering. Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for lokallagene og foreningene i dette arbeidet. Frivillighet Norge har med støtte fra Helsedirektoratet utviklet en digital veileder for økt deltagelse i frivilligheten.

Her finner du veilederen for økt deltagelse i frivilligheten.

Les mer om veilederen her.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen