Alle inkludert!

Tirsdag 30. januar lanserte regjerningen handingsplan for like muligheter for å delta i kultur-, idretts og fritidsaktiviteter.