Alle inkludert!

Tirsdag 30. januar lanserte regjerningen handingsplan for like muligheter for å delta i kultur-, idretts og fritidsaktiviteter.

Handlingsplanen «Alle inkludert!» har blitt til i godt samarbeid med organisasjonene på feltet. Den inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder:

  • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter
  • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
  • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere
  • Stimulere til mer, og nye former for samhandling
  • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter
  • Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak
Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet. I denne handlingsplanen har regjerningen laget en samlet oversikt over virkemidler ovenfor frivillig sektor.
 
Share on facebook
Share on email
Rull til toppen