Kari

Regionale planer i de nye fylkene

Akershus, Buskerud og Østfold en nå i gang med å lage regionale planer for sine nye fylker. Vi ønsker innspill fra våre medlemsorganisasjoner.

Søknad om fylkeskommunale midler

Organisasjoner som dekker Akershus og/eller Østfold kan søke om drifts- og aktivitetstilskudd. Årets søknadsomgang åpner 1. mars. Søknadsfrist 1. juni.

Tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. For å søke på tilskuddsordningene, går du videre til tilskuddsforvalternes egne nettsteder.

Ungfritid.no

Vi oppfordrer alle til å registrere sin organisasjon og sine aktiviteter på Ungfritid.no.
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år.

Frivillighetskonferansen 2023

Vi inviterer til årets frivillighetskonferanse torsdag 23. november på Folkets hus i Lillestrøm. Påmeldingsfrist 16. november.

Nytt styre i VIKENBUR

Årmøte i VIKENBUR ble avholdt tirsdag 25. april. Claus Tornsberg fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus ble gjenvalgt som styreleder for perioden 2023-2024.

Rull til toppen