Ukategorisert

Årsmøte i Viken barne- og ungdomsråd

Årsmøte i Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) avholdes kl. 18:00 tirsdag 23. april 2024. Møtet holdes digitalt. Saker til årsmøtet må være VIKENBUR i hende senest seks uker før årsmøtet.

Tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. For å søke på tilskuddsordningene, går du videre til tilskuddsforvalternes egne nettsteder.

Ungfritid.no

Vi oppfordrer alle til å registrere sin organisasjon og sine aktiviteter på Ungfritid.no.
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år.

Frivillighetskonferansen 2023

Vi inviterer til årets frivillighetskonferanse torsdag 23. november på Folkets hus i Lillestrøm. Påmeldingsfrist 16. november.

Nytt styre i VIKENBUR

Årmøte i VIKENBUR ble avholdt tirsdag 25. april. Claus Tornsberg fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus ble gjenvalgt som styreleder for perioden 2023-2024.

Medlemspost

Nyhetsbrevet fra VIKENBUR er nå erstattet med medlemspost. All viktig informasjon blir fra nå av sendt i egne e-post kalt medlemspost.

Rull til toppen