FYLKESKOMMUNALE MIDLER

FYLKESKOMMUNALE MIDLER

Søknadsomgangen åpner 1. mars. Søknadsfristen for fylkeskommunalt tilskudd for grunnlagsår 2023 er 1. juni 2024. Søknader som kommer etter søknadsfristen blir ikke behandlet. Søkere som har sendt inn søknad til rett tid, men hvor det viser seg at søknaden er mangelfull, kan bli gitt en tilleggsfrist for å gjennomføre rettinger eller framskaffe nødvendig dokumentasjon. Søknaden sendes inn på eget elektronisk skjema.

Hvem kan søke?

For 2024 er det kun innvilget midler til tilskuddsordningen i Akershus og Østfold. Tilskuddet fordeles til regionledd som oppfyller kravene som står i retningslinjene. Regionledd er i denne sammenheng nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå i organisasjonen. Retningslinjene er like for både Akershus og Østfold.

Dette må du ha klart før du søker

Til søknad om driftsstøtte:

 • organisasjonsnummer
 • kontonummer
 • årsmelding-/rapport
 • signert årsmøteprotokoll
 • resultatregnskap og balanse
 • revisjonsberetning
 • lokallagsoversikt (grå knapp med skjema)
 • aldersoversikt fylkes-/regionalstyret (grå knapp med skjema)
 • medlemslister/medlemstall

Til søknad om aktivitetsstøtte:

 • kurs- og aktivitetsoversikt (grå knapp med skjema)
 • deltagerlister
 • detaljert kursprogram
 • kursbeskrivelser

Last ned vedlegg før du starter, disse lastes opp til slutt i søknaden. Alle filtyper fungerer (PDF, word, jpg, Excel m.m.). Til lokallagsoversikt og aldersoversikt fylkes- og regionalstyret bruker du skjemaene under. Åpne skjema, fyll ut og lagre. Disse lastes opp som Excel-filer i søknaden under vedlegg. Søker du om aktivitetstilskudd må også skjemaet «kurs- og aktivitetsoversikt» fylles ut og lastes opp. Blått skjema for kurs i ledelse og aktivitetskurs øverst i Excel-arket, oransje skjema for leirer, turer og andre samlinger ligger nederst. Skjema for lokallagsoversikt og skjema for kurs- og aktivitersoversikt har to arkfaner. Et for Akershus og et for Østfold.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen