FYLKESKOMMUNALE MIDLER

FYLKESKOMMUNALE MIDLER

Søknadsomgangen åpner 1. mars. Søknadsfristen for fylkeskommunalt tilskudd for grunnlagsår 2023 er 1. juni 2024. Søknader som kommer etter søknadsfristen blir ikke behandlet. Søkere som har sendt inn søknad til rett tid, men hvor det viser seg at søknaden er mangelfull, kan bli gitt en tilleggsfrist for å gjennomføre rettinger eller framskaffe nødvendig dokumentasjon. Søknaden sendes inn på eget elektronisk skjema.

Hvem kan søke?

Tilskuddet fordeles til regionledd med aktiv virksomhet i hele eller deler av Viken, og som oppfyller kravene som står i retningslinjene. Regionledd er i denne sammenheng nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå i organisasjonen.

Dette må du ha klart før du søker

Til søknad om driftsstøtte:

 • organisasjonsnummer
 • kontonummer
 • årsmelding-/rapport
 • signert årsmøteprotokoll
 • regnskap
 • revisjonsberetning
 • lokallagsoversikt (grå knapp med skjema)
 • aldersoversikt fylkes-/regionalstyret (grå knapp med skjema)
 • medlemslister/medlemstall

Til søknad om aktivitetsstøtte:

 • kurs- og aktivitetsoversikt (grå knapp med skjema)
 • deltagerlister
 • detaljert kursprogram
 • kursbeskrivelser

Last ned vedlegg før du starter, disse lastes opp til slutt i søknaden. Alle filtyper fungerer (PDF, word, jpg, Excel m.m.). Til lokallagsoversikt og aldersoversikt fylkes- og regionalstyret bruker du skjemaene under. Åpne skjema, fyll ut og lagre. Disse lastes opp som Excel-filer i søknaden under vedlegg. Søker du om aktivitetstilskudd må også skjemaet «kurs- og aktivitetsoversikt» fylles ut og lastes opp. Blått skjema for kurs i ledelse og aktivitetskurs øverst i Excel-arket, oransje skjema for leirer, turer og andre samlinger ligger nederst. NB! Alle skjemaer er oppdatert i 2023, så dere må laste ned skjemaene, ikke bruke versjoner fra tidligere år.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen