OM OSS

OM OSS

Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) er et fylkesregionalt samarbeidsorgan for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus, Buskerud og Østfold og andre ikke-kommersielle ungdomsgrupper på fylkesplan. Vi er et kontaktledd mellom organisasjonene, fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen

 


VIKENBUR skal fremme forståelsen for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og er et talerør overfor fylkeskommunale myndigheter i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. VIKENBUR er også et service- og kompetansesenter for organisasjonene, og gjennom sitt arbeid ivaretar VIKENBUR organisasjonenes interesser blant annet når det gjelder bevilgnings- og tilskuddsordninger.

Tillitsvalgte 2024-2025

Styret representerer våre medlemsorganisasjoner og ble valgt på årsmøtet 23. april 2024.

  • styreleder: Claus Tornsberg, Norges jeger- og fiskerforbund Akershus
  • styremedlem: Hilde-Kristin Buøen Øynebråten, 4H Buskerud
  • styremedlem: Andreas Halvorsrud, Akershus Senterungdom
  • styremedlem: Sigve Grøndahl Fredriksen, Buskerud Sosialistisk Ungdom
  • styremedlem: Benjamin Taftesund, Follo krets av Norges Speiderforbund
  • 1. vara: Hashim Abdi, Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) i Østfold
  • 2. vara: Asle Harald Skoglund Hvidsten, Østfold KFUK-KFUM-speidere
 
 
 
 

Ansatte

  • daglig leder: Hans Kristian Solberg (90 52 80 91)
  • rådgiver: Kari Bjørnø Vangen (95 04 67 83)
 
 
 

Hvem kan bli medlem?

Søknad om medlemskap avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertall.

VIKENBURs medlemsorganisasjoner må være demokratisk oppbygd, tilby individuelt medlemskap for alle og være organisert som regionledd i hele eller deler av Akershus, Buskerud og/eller Østfold fylke. Medlemsorganisasjoner må ha minst tre lokallag og ha medlemmer i minst to kommuner i Akershus eller Buskerud eller Østfold fylke, samt arbeide for barn og unge under 26 år. Regionleddet må ha vært virksomt i minst to år.

Organisasjoner som tjener medlemmenes økonomiske eller yrkesmessige interesser kan ikke gis medlemskap i ViKENBUR

Medlemspost

All informasjon fra VIKENBUR sendes ut som medlemspost på e-post. Her blir det informert om blant annet årsmøte og fylkeskommunale tilskudd. Ønsker du eller noen andre i din organisasjon nyheter og viktig informasjon fra VIKENBUR kan dere melde dere på vår medlemspost ved å klikke på lenken under.

Rull til toppen