OM OSS

OM OSS

Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) er et fylkesregionalt samarbeidsorgan for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken og andre ikke-kommersielle organiserte ungdomsgrupper på fylkesplan. Vi er et kontaktledd mellom organisasjonene, fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen.

VIKENBUR skal fremme forståelsen for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og er et talerør overfor fylkeskommunale myndigheter i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. VIKENBUR er også et service- og kompetansesenter for organisasjonene, og gjennom sitt arbeid ivaretar VIKENBUR organisasjonenes interesser for blant annet når det gjelder bevilgnings- og tilskuddsordninger.

Tillitsvalgte 2020-2021

Styret representerer våre medlemsorganisasjoner og ble valgt på årsmøtet 27. april 2021.

  • styreleder: Claus Tornsberg, Akershus Jeger- og Fiskerforening
  • styremedlem: Sigve Fredriksen, Viken Sosialistisk Ungdom
  • styremedlem: Stine Anine Akre, Viken Fremskrittspartiets Ungdom
  • styremedlem: Thea Madicken Eugenie Bildsten, Viken Natur og Ungdom
  • styremedlem: Asle Hvidsten, Østfold KFUK-KFUM-speiderne
  • 1. vara: Vidar Falck-Muus, Follo krets av Norges speiderforbund
  • 2. vara: Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo
 
 
 
 

Hvem kan bli medlem?

Søknad om medlemskap avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertall.

VIKENBURs medlemsorganisasjoner må være demokratisk oppbygd, tilby individuelt medlemskap for alle, være organisert som regionledd på fylkesplan i Viken med minst tre lokallag, ha medlemmer i minst 2 kommuner og arbeide for barn og unge under 26 år. Organisasjonens regionledd må ha vært virksomt i minst to år.

Organisasjoner som tjener medlemmenes økonomiske eller yrkesmessige interesser kan ikke gis medlemskap i ViKENBUR

Rull til toppen