OM OSS

OM OSS

Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) er et fylkesregionalt samarbeidsorgan for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken og andre ikke-kommersielle ungdomsgrupper på fylkesplan. Vi er et kontaktledd mellom organisasjonene, fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen.

VIKENBUR skal fremme forståelsen for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og er et talerør overfor fylkeskommunale myndigheter i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. VIKENBUR er også et service- og kompetansesenter for organisasjonene, og gjennom sitt arbeid ivaretar VIKENBUR organisasjonenes interesser blant annet når det gjelder bevilgnings- og tilskuddsordninger.

Tillitsvalgte 2022-2023

Styret representerer våre medlemsorganisasjoner og ble valgt på årsmøtet 20. april 2022.

  • styreleder: Claus Tornsberg, Akershus Jeger- og Fiskerforening
  • nestleder: Asle Hvidsten, Østfold KFUK-KFUM-speiderne
  • styremedlem: Thea Madicken Eugenie Bildsten, Viken Natur og Ungdom
  • styremedlem: Sigve Fredriksen, Viken Sosialistisk Ungdom
  • styremedlem: Vidar Falck-Muus
  • 1. vara: Bjørn Harald Hval Flobekk, Bygdelagssamskipnaden
  • 2. vara: –
 
 
 
 

Hvem kan bli medlem?

Søknad om medlemskap avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertall.

VIKENBURs medlemsorganisasjoner må være demokratisk oppbygd, tilby individuelt medlemskap for alle og være organisert som regionledd i hele eller deler av Viken fylke. Medlemsorganisasjoner må ha minst tre lokallag og ha medlemmer i minst to kommuner i Viken fylke, samt arbeide for barn og unge under 26 år. Regionleddet må ha vært virksomt i minst to år.

Organisasjoner som tjener medlemmenes økonomiske eller yrkesmessige interesser kan ikke gis medlemskap i ViKENBUR

Nyhetsbrev

All informasjon fra VIKENBUR sendes ut via nyhetsbrev. Ønsker du eller noen andre i din organisasjon nyheter fra VIKENBUR kan dere melde dere på vårt nyhetsbrev ved å klikke på lenken under.

Rull til toppen