RESSURSER

Støtteordninger

Tips til steder med oversikt over aktuelle støtteordninger.

Tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. For å søke på tilskuddsordningene, går du videre til tilskuddsforvalternes egne nettsteder.

LNUs støtteordninger

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter. Midlene som disponeres i støtteordningen forvaltes på vegne av ulike departementer, og er direkte bevilgninger bestemt av Stortinget i tillegg til overskudd fra Norsk Tipping.

Sparebankstiftelser

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut flere milliarder kroner til allmennyttige formål. Sparebanknæringens samlede gaveutdelinger gjør bransjen til en av Norges største private bidragsytere til frivillighet, idrett og kultur.

Studieforbund

Det finnes en rekke studieforbund som gir tilskudd til voksenopplæring. Sjekk hvilke studieforbund din organisasjon kan søke om tilskudd.

Fylkeskommunale tilskudd

Fylkeskommunen har ulike tilskuddsordninger innen blant annet frivillighet, friluftsliv og kultur.

Lokaler

Tips til sider hvor du kan søke om lån og/eller leie av lokaler.

Utlån av fylkeskommunale skolebygg

Som en del av samfunnsoppdraget til Viken fylkeskommune, er det et mål at de fylkeskommunale videregående skolebyggene skal være en ressurs som frivillige organisasjoner kan låne når de videregående skolene selv ikke bruker arealene i skolebyggene til opplæringsformål.

Lenker til søknadsportaler:

LNU lokaler

LNU har laget en oversikt over lokaler i hele landet. Her kan du filtrere på sted, type rom og andre fasiliteter.

Kurs og arrangementer

Tips til kurs og arrangementer du og din organisasjon kan delta på.

LNUs kurskalender

LNU tilbyr ulike kurs for å styrke din og organisasjonens kompetanse. De har en rekke kurs i emner om organisasjonsdrift og utvikling.

Kurs hos Frivillighet Norge

Frivillighet Norge tilbyr kurs, innlegg og andre kompetansehevende tiltak både med egne arrangementer og på andres arenaer. Målet er å styrke kunnskapen om og i frivillig sektor. 

Rekruttering

Tips til sider du kan rekruttere medlemmer og frivillige.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter. Ungfritid.no er helt gratis å bruke.

Frivillig.no

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Rull til toppen